Aktualności Aktualności

Kolejny sukces w konkursie Narodowego Centrum Nauki [uzupełnienie]

Nasze Koleżanki i Kolega zostali kolejnymi laureatami konkursu NCN MINIATURA 3.

Dr inż. Bartłomiej Cieślik, Katedra Chemii Analitycznej 

Tytuł projektu: "Oznaczanie zanieczyszczeń organicznych występujących na poziomie śladowym w stałych pozostałościach po procesach termicznej utylizacji osadów ściekowych".

Kwota finansowania: 49 500 zł

Dr inż. Anna Dettlaff, Katedra Konwersji i Magazynowania Energii

Tytuł projektu: "Mechanizmy redukcji i utlenienia międzyfazowych nanostruktur fosforenowo-nanodiamentowych w środowisku wodnym".

Kwota finansowania: 45 815 zł

Dr inż. Ewa Głowińska, Katedra Technologii Polimerów

Tytuł projektu: "Wpływ metody otrzymywania oraz rodzaju bio-monomeru na przebieg syntezy i wybrane właściwości nowych termoplastycznych elastomerów poliuretanowych”.

Kwota finansowania: 49 339 zł

Dr Aneta Panuszko, Katedra Chemii Fizycznej

Tytuł projektu: "Wpływ grupy donorowej substancji rozpuszczonej na stabilność temperaturową białka".

Kwota finansowania: 13 750 zł

Dr inż. Kamila Rząd, Katedra Technologii Leków i Biochemii

Tytuł projektu: "Wstępna analiza potencjału przeciwgrzybowego pochodnych akrydyny i akrydonu".

Kwota finansowania: 49 500 zł

SERDECZNIE GRATULUJEMY!!!