Aktualności Aktualności

Konkurs fotograficzny "Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej"

Dziekan Wydziału Chemicznego ogłasza konkurs fotograficzny pn. „Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej”.

Tematem prac konkursowych mogą być budynki Wydziału Chemicznego oraz infrastruktura naukowo-badawcza (laboratoria, aparatura), ze szczególnym uwzględnieniem detali architektonicznych zabytkowych budynków i ich wyposażenia.

Konkurs trwa od dnia 01.12.2019r. do 31.01.2020r. i przeznaczony jest wyłącznie dla pracowników oraz studentów Politechniki Gdańskiej.

Przygotowaliśmy atrakcyjne nagrody, których całkowita wartość to 5000 zł.

Nadesłane prace będą poddane ocenie jury w składzie: Maciej Kosycarz – przewodniczący, pozostali członkowie: Barbara Jacaszek, Lucyna Nyka, Jan Buczkowski, Ewa Klugmann-Radziemska.

Jury przyzna trzy nagrody główne:

  • I nagroda: 2500 zł
  • II nagroda: 1500 zł
  • III nagroda: 1000 zł

oraz wyróżnienia – nagrody rzeczowe.

Wszystkie nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane w albumie oraz na wystawie, która będzie prezentowana w budynkach Politechniki Gdańskiej.

Szczegóły znajdują się na stronie www konkursu: http://chem.pg.edu.pl/konkurs.