Aktualności Aktualności

Konkurs Komitetu Chemii Analitycznej PAN

 Komitet Chemii Analitycznej PAN ogłosił konkurs na Nagrodę Naukową Komitetu Chemii Analitycznej PAN za wybitne osiągnięcia w zakresie chemii analitycznej (edycja 2018).

Nagroda przyznawana jest indywidualnie lub dla zespołu w formie dyplomu oraz nagrody pieniężnej. Podstawę do ubiegania się o Nagrodę stanowią: monografia albo praca lub cykl prac opublikowanych w okresie 1 roku poprzedzającego termin składania wniosku.

Zgłoszenia można przesyłać wyłącznie drogą elektroniczną do dnia 30.01.2018.

Szczegółowe informacje dotyczące wniosków zawarte są w Regulaminie Konkursu, który znajdziecie Państwo tutaj: http://www.kcha.pan.pl/pl/regulamin-konkursu-za-wybitne-osiagniecia.

Zachęcam do zgłaszania swoich osiągnięć.

Agata Kot-Wasik