Aktualności Aktualności

Konkurs "Najlepsze Doktoraty"

Komitet Chemii Analitycznej PAN ogłasza konkurs na Nagrodę Naukową Komitetu Chemii Analitycznej PAN za wybitne osiągnięcie w zakresie chemii analitycznej (edycja 2020).

Konkurs "Najlepsze Doktoraty" (edycja 2020) - zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie drogą elektroniczną do dnia 19.01.2020. Szczegółowe informacje dotyczące wniosków zawarte są w Regulaminie Konkursu na stronie Komitetu Chemii Analitycznej.

Serdecznie zachęcam do składania prac doktorskich z dziedziny chemii analitycznej wybierając jedną z nagród:

  • Anchem (Nagroda za najlepszą rozprawę doktorską w dziedzinie spektrometrii mas),
  • LGC Standards (Nagroda za wprowadzanie zasad metrologii w pomiarach chemicznych), 
  • MS Spektrum (Nagroda za najlepszą rozprawę doktorską z analitycznej spektrometrii),
  • Polygen (Nagroda za najlepszą rozprawę doktorską z chemii analitycznej), 
  • Perlan Technologies (Nagroda za najlepszą rozprawę doktorską związaną z rozwojem technik rozdzielania),
  • WITKO (Nagroda za osiągnięcia w zakresie rozwoju i stosowania technik przygotowania próbek do analizy).

prof. dr hab. inż. Janusz Datta
Prodziekan ds. nauki