Aktualności Aktualności

Konkurs ZHP na prace naukowe

Związek Harcerstwa Polskiego organizuje Konkurs im. hm. Olgierda Fietkiewicza na prace naukowe, poświęcone tematyce harcerskiej, którego celem jest wyróżnienie najlepszych prac i promocja oraz upowszechnianie dorobku ruchu harcerskiego.

Zgłaszać można prace licencjackie, magisterskie, doktorskie oraz inne opublikowane prace naukowe.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija 29 lutego 2020r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 30 czerwca 2020 r.

Wszystkie informacje o konkursie dostępne są na stronie: www.zhp.pl/konkurs.