Aktualności Aktualności

Konkursy i nagrody

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszam wszystkich do składania  wniosków o nagrody. Jest wiele możliwości, najważniejsze poniżej.

 1. Corocznie, Prezydent Miasta Gdańska i Gdańskie Towarzystwo Naukowe, przyznają pięć równorzędnych nagród młodym pracownikom nauki za wybitne osiągnięcia naukowe z zakresu dziedzin odpowiadających poszczególnym Wydziałom Towarzystwa. Wydział III  to Wydział Nauk Matematyczno-Fizyczno-Chemicznych. Regulamin przyznawania nagród oraz corocznie pojawiające się ogłoszenie w sprawie przyznawania nagród są dostępne na stronie: http://gtn.cba.pl/index.php/nagrody
  Wnioski należy składać w biurze Gdańskiego Towarzystwa Naukowego (ul. Bielańska 5, Gdańsk) do 31 grudnia 2018r. Nagroda przyznawana jest osobie, która nie ukończyła 35 roku życia.
 2. Komitet Chemii Analitycznej PAN ogłosił konkurs "Najlepsze Doktoraty" (edycja 2019) na najlepsze prace doktorskie z dziedziny chemii analitycznej. Komitet Chemii Analitycznej PAN corocznie ustanawia sześć nagród za prace doktorskie z dziedziny chemii analitycznej. Fundatorami nagród są firmy:
  • LECO Poland (Nagroda za najlepszą rozprawę doktorską w dziedzinie spektrometrii mas),
  • LGC Standards (Nagroda za wprowadzanie zasad metrologii w pomiarach chemicznych),
  • MS Spektrum (Nagroda za najlepszą rozprawę doktorską z analitycznej spektrometrii),
  • Polygen (Nagroda za najlepszą rozprawę doktorską z chemii analitycznej),
  • Perlan Technologies (Nagroda za najlepszą rozprawę doktorską związaną z rozwojem technik rozdzielania),
  • WITKO (Nagroda za osiągnięcia w zakresie rozwoju i stosowania technik przygotowania próbek do analizy).

  Zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie drogą elektroniczną do dnia 20 stycznia 2019. Szczegółowe informacje dotyczące wniosków zawarte są w Regulaminie Konkursu. UWAGA: materiały prosimy przesyłać bezpośrednio na adres: prof. dr hab. Maciej Jarosz mj@ch.pw.edu.pl.

 3. Komitet Chemii Analitycznej PAN ogłosił konkurs na Nagrodę Naukową Komitetu Chemii Analitycznej PAN za wybitne osiągnięcie w zakresie chemii analitycznej - edycja 2019. Nagroda przyznawana jest indywidualnie lub dla zespołu za wybitne osiągnięcia z zakresu chemii analitycznej. Podstawę do ubiegania się o Nagrodę stanowią: monografia albo praca lub cykl prac opublikowanych w okresie 1 roku poprzedzającego termin składania wniosku. Zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie drogą elektroniczną do dnia 30 stycznia 2019. Szczegółowe informacje dotyczące wniosków zawarte są w Regulaminie Konkursu na stronie KChA PAN.
 4. Komitet Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk, jak co roku, ustanowił Nagrodę za wyróżniającą się habilitację z dziedziny chemii analitycznej. Nagroda Komitetu Chemii Analitycznej PAN przyznawana jest pracownikom naukowym za wyróżniającą się habilitację z dziedziny chemii analitycznej, otrzymaną w roku poprzedzającym konkurs. Kandydatem do nagrody może być osoba, która uzyskała ten stopień naukowy przed ukończeniem 36 lat. Więcej informacji na stronie: http://www.kcha.pan.pl/pl/regulamin-konkursu