Aktualności Aktualności

Laureaci nagród w Konkursie Komitetu Chemii Analitycznej PAN

Z przyjemnością informujemy, że laureatami nagród w Konkursie Komitetu Chemii Analitycznej PAN na najlepsze prace doktorskie z dziedziny chemii analitycznej zostali pracownicy Katedry Chemii Analitycznej:

Dr inż. Dorota Garwolińska – nagroda firmy Anchem w kategorii: Nagroda za najlepszą rozprawę doktorską w dziedzinie spektrometrii mas, za pracę doktorską zatytułowaną: „The application of novel analytical techniques for metabolomics analysis of human breast milk samples” – promotor prof. Agata Kot-Wasik, promotor pomocniczy dr inż. Weronika Hewelt-Belka.

Dr inż. Tomasz Majchrzak  nagroda firmy Polygen w kategorii: Nagroda za najlepszą rozprawę doktorską z chemii analitycznej, za pracę doktorską zatytułowaną: „A  comprehensive  analytical  approach  to  assessing  the quality  of  edible oils during the frying process using the electronic nose technique supported by real-time proton transfer reaction mass spectrometry” – promotor prof. Andrzej Wasik, promotor pomocniczy dr inż. Tomasz Dymerski.

Dr inż. Natalia Jatkowska  nagroda firmy WITKO w kategorii: Nagroda za osiągnięcia w zakresie rozwoju i stosowania technik przygotowania próbek do analizy, za pracę doktorską zatytułowaną: „Opracowanie toku postępowania analitycznego w celu oszacowania wpływu rodzaju opakowania produktów spożywczych oraz warunków przechowywania na stopień uwalniania związków o charakterze endokrynnym do produktów żywnościowych”  promotor dr hab. inż. Błażej Kudłak.

Serdecznie gratulujemy laureatom nagród i życzymy dalszych sukcesów zawodowych.