Aktualności Aktualności

Mamy kandydata na dziekana Wydziału Chemicznego na kadencję 2020-2024!

W dniu 23.06.2020 r. odbyło się posiedzenie Rady Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej, którego celem było m. in. zaopiniowanie kandydatury na Dziekana Wydziału Chemicznego: prof. dr hab. inż. Agaty Kot-Wasik, na kadencję 2020-2024.

Kandydaturę przedstawił JM Rektor Politechniki Gdańskiej, prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde.

Po krótkim exposè prof. dr hab. inż. Agaty Kot-Wasik nastąpiło głosowanie, które odbyło się w trybie tajnym z wykorzystaniem platformy glosowania.pg.edu.pl.

Wynik głosowania: 60 głosów na TAK (97% uprawnionych), 1 głos na NIE, 2 osoby się wstrzymały.

Ze względu na obecną sytuację epidemiczną posiedzenie odbyło się w Auditorium Novum z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia.

 

Pani Dziekan serdecznie gratulujemy, życzymy wytrwałości i wiele satysfakcji z wykonywanej pracy!

Galeria zdjęć