Aktualności Aktualności

Mgr inż. Mariusz Szkoda laureatem Nagrody Miasta Gdańska dla Młodych Naukowców im. Jana Uphagena za rok 2017 w kategorii nauk ścisłych i przyrodniczych.

W dniu dzisiejszym odbywa się uroczystość wręczenia Nagród Miasta Gdańska dla Młodych Naukowców im. Jana Uphagena za rok 2017. W kategorii nauk ścisłych i przyrodniczych nagrodę otrzymał pan mgr inż. Mariusz Szkoda z Wydziału Chemicznego i Katedry Chemii i Technologii Materiałów Funkcjonalnych. Pracuje on tam jako słuchacz IV roku Studium Doktoranckiego w zespole pod kierunkiem pani prof. dr hab. inż. Anny Lisowskiej-Oleksiak, zajmując się opracowywaniem nowych materiałów elektrodowych, zwłaszcza dla fotoanod półprzewodnikowych o właściwościach elektrochemicznych i fotoelektrokatalitycznych umożliwiających ich zastosowanie w urządzeniach do konwersji i magazynowania energii, takich jak ogniwa fotoelektrochemiczne a także fotosuperkondensatory. Materiały takie zawierają zwykle nanostruktury tlenkowe (TiO2, MoO3) i wykazują wysoką pojemność elektrochemiczną oraz aktywność w świetle widzialnym.

Laureat urodził się w 1990 roku w Pieniężnie (woj. Warmińsko-Mazurskie), a II LO im Feliksa Nowowiejskiego ukończył w Braniewie. Studia odbył w latach 2009-2014 na Wydziale Chemicznym PG (kierunek Technologie Ochrony Środowiska, Złota Odznaka Absolwenta). Wstępny tytuł jego pracy doktorskiej brzmi: „Opracowanie metody otrzymywania fotoanod półprzewodnikowych o właściwościach fotoelektrokatalitycznych umożliwiających zastosowanie w urządzeniach do konwersji energii słonecznej na energię chemiczną i elektryczną”. Poza statusem doktoranta, mgr inż. Mariusz Szkoda jest także (od października 2017) asystentem na Wydziale Chemicznym, a od 2014 roku współpracuje z Zakładem Fizycznych Aspektów Ekoenergii Instytutu Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego PAN w Gdańsku.

Komisja ds. Nagród im Jana Uphagena nie miała ponoć w tym roku zbyt wiele pracy nad decyzją w kategorii nauk ścisłych i przyrodniczych, ponieważ laureat ma jak dotychczas w dorobku 24 publikacje z tzw. listy filadelfijskiej o sumarycznym współczynniku oddziaływania 75,9; 2 zgłoszenia patentowe (jedno wyróżnione na konkursie „Technicon-Innowacje 2015” w Gdańsku); 3 inne publikacje oraz 34 komunikaty. Od 2014 roku był wykonawcą w projekcie „Modyfikacja położenia pasm energetycznych elementów organiczno-nieorganicznego złącza p-n i jej wpływ na wydajność fotokonwersji” (konkurs SONATA, realizowany w ZFAE IMP PAN) a od 2017 roku kierownikiem projektu „Synteza i charakterystyka fotoelektroaktywnych warstw tlenku molibdenu otrzymanych na drodze elektrochemicznej anodyzacji molibdenu” (konkurs PRELUDIUM). Poza już wymienionymi jest on laureatem szeregu nagród i wyróżnień, w tym laureatem I stopnia XXIV ogólnopolskiego konkursu prac dyplomowych o nagrodę im. Profesora Jerzego I. Skowrońskiego za najlepszą pracę magisterską, Wrocław 2014, nagrody The Best Student Presentation Award za najlepszą prezentację wyników podczas konferencji E-MRS 2015 w Warszawie, a także otrzymał Stypendium Ministra na rok akademicki 2016/2017 i 2017/2018.

Serdecznie gratulujemy laureatowi i jego pani promotor, a także życzymy wielu dalszych sukcesów tak w badaniach naukowych, jak i w życiu codziennym. Z dziennikarskiego obowiązku odnotowujemy, że w kategorii nauk humanistycznych i społecznych nagrodę za rok 2017 otrzymał pan mgr Piotr Zieliński z Wydziału Prawa UG.

Tytułowa nagroda, do 2006 roku zwana „młodymi heweliuszami”, jest przyznawana od 2003 roku. Jej laureatami zostają studenci i absolwenci gdańskich szkół i uczelni. Kandydatury do nagrody składają do Biura Prezydenta ds. Kultury do 30 listopada każdego roku: rektorzy gdańskich uczelni, przewodniczący Gdańskiego Towarzystwa Naukowego, członkowie PAN w Gdańsku, członkowie Stacji Naukowej PAU w Gdańsku oraz sam Prezydent Miasta Gdańska (maksimum dwie kandydatury każdy). Tegoroczni laureaci otrzymają dyplomy, pamiątkowe grawerowane statuetki a także – last but not least – nagrody pieniężne w wysokości 7 tys. złotych brutto.

Galeria zdjęć