Aktualności Aktualności

Nagroda Miasta Gdańska dla młodych naukowców im. Jana Uphagena

Nagroda przyznawana jest studentom i absolwentom gdańskich szkół i uczelni, którzy w roku składania wniosku jeszcze nie ukończyli lub kończą 30 lat, za wybitne osiągnięcia naukowe w dwóch kategoriach:

  • nauk ścisłych i przyrodniczych;
  • nauk humanistycznych i społecznych.

Kilkakrotnie laureatami tej prestiżowej nagrody byli młodzi naukowcy z naszego Wydziału. W roku 2018 nagrodę za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie nanotechnologii i odnawialnych źródeł energii otrzymał dr inż. Mariusz Szkoda.

Zachęcamy młodych naukowców naszego Wydziału do przygotowania wniosków, które należy złożyć w wersji papierowej u pani dr inż. Żanety Bargańskiej (pokój 314, Sekcja Finansowa, III piętro Chemia A) w terminie do 06 listopada 2020 r. (godz. 12:00) oraz przesłać w wersji elektronicznej na adres e-mail: zanbarga@pg.edu.pl oraz janusz.datta@pg.edu.pl

 

Regulamin nagrody znajduje się na stronie:

https://app.xyzgcm.pl/bip-pl/download//akty_prawne//2019/URM_2019_8_353.pdf