Aktualności Aktualności

Nagroda Naukowa Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza

Nagroda Naukowa Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza jest nagrodą przyznawaną przez Prezydenta Miasta Gdańska za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie nauk ścisłych i technicznych oraz dziedzinie nauk humanistycznych.

Nagroda im. J. Heweliusza została ustanowiona w 1987 roku, natomiast pierwszego laureata wyłoniono w 1988 roku. Pośród dotychczasowych laureatów jest 4 naszych znamienitych pracowników:

1988 - Prof. dr inż. Edward Borowski – nagroda za opracowanie teoretycznych podstaw projektowania chemoterapeutyków do leczenia infekcji grzybowych u chorych na AIDS oraz przeciwnowotworowych leków antrachinowych o zmniejszonej kardiotoksyczności

2001 - Prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik – nagroda za nowe rozwiązania metodyczne i aparaturowe w zakresie analityki środowiskowej

2010 - Prof. dr hab. inż Janusz Rachoń – nagroda za badania nad mechanizmami reakcji i nowymi metodami syntezy organicznej oraz opracowanie technologii leków przeciw osteoporozie

2016 - Prof. dr hab. inż. Kazimierz Darowicki – nagroda za opracowanie teoretyczne i wprowadzenie do praktyki pomiarowej nowej techniki Dynamicznej Elektrochemicznej Spektroskopii Impedancyjnej

Tegoroczne kandydatury wraz z informacjami o dorobku naukowym, wymaganymi przez regulaminy konkursów (w załączeniu) oraz poparciem Dziekana Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej, należy przekazać do Działu Spraw Naukowych w terminie do 19 października 2018r.

Mamy nadzieję, iż tegoroczny kandydat z Wydziału Chemicznego także zostanie laureatem tej prestiżowej nagrody. Zachęcamy gorąco do składania wniosków. 

Załączone pliki