Aktualności Aktualności

Nagroda Oddziału PAN w Gdańsku dla młodych naukowców 2021

Szanowni Państwo,

od dnia 15 stycznia można składać wnioski na Konkursu o Nagrodę Oddziału POLSKIEJ AKADEMII NAUK w Gdańsku dla młodych naukowców (VI edycja), tj. na najlepszą publikację naukową z 2020 r., której wiodącym autorem jest pracownik lub doktorant instytucji naukowej zlokalizowanej na terenie województwa: zachodniopomorskiego, pomorskiego i kujawsko-pomorskiego.

Nagroda przyznawana jest równorzędnie w pięciu zakresach nauki:

1) humanistycznych i społecznych, 2) biologicznych i rolniczych, 3) ścisłych i nauk o Ziemi, 4) technicznych, 5) medycznych

za oryginalne osiągnięcie badawcze (UWAGA: NIE pracę przeglądową), które zostało opublikowane w roku poprzedzającym złożenie wniosku o przyznanie nagrody.   

Nagrodę funduje Prezes POLSKIEJ AKADEMII NAUK na wniosek Prezydium Oddziału PAN w Gdańsku. W bieżącym roku wysokość każdej nagrody wyniesie 4.000 zł.

Wnioski, w formie elektronicznej, należy składać na adres: gdansk@pan.pl  do  dnia 31 marca br.

 

Bardzo zachęcam do wzięcia udziału w tym Konkursie.

 

Regulamin oraz wszystkie szczegóły Konkursu można znaleźć pod linkiem:

http://www.gdansk.pan.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=28&Itemid=129

 

Janusz Datta