Aktualności Aktualności

Nagroda Prezesa Rady Ministrów dla dr. inż. Mariusza Szkody

Dr inż. Mariusz Szkoda został laureatem nagrody Prezesa Rady Ministrów (Nagroda Premiera) w roku 2019 za wyróżniającą się rozprawę doktorską. Tytuł wyróżnionej rozprawy to: Warstwy tlenkowe TiO2 oraz MoO3 jako fotoanody aktywne w świetle widzialnym.

Informacja ta ukazała się na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów: https://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-kancelarii-prezesa/nagrody-premiera/1983,Nagrody-Prezesa-Rady-Ministrow-za-dzialalnosc-naukowa-naukowo-techniczna-lub-art.html

Gratulujemy!