Aktualności Aktualności

Nagrody dla młodych naukowców im. Jana Uphagena

Nagrody dla młodych naukowców im. Jana Uphagena to polska nagroda w formie statuetki, pamiątkowego dyplomu oraz nagrody pieniężnej przyznawanej dla młodych studentów i absolwentów gdańskich uczelni wyższych w wieku do 30 lat za wybitne osiągnięcia naukowe (regulamin w załączeniu).

Nagroda przyznawana od 2004 roku, i niegdyś nazywana była „młodym heweliuszem”.

Pośród dotychczasowych laureatów jest już 3 naszych młodych pracowników:

2008 - dr inż. Anna Mietlarek-Kropidłowska (KchN)
2013 - dr inż. Marek Tobiszewski (KchA)
2017 – mgr inż. Mariusz Szkoda (KchTMF)

Tegoroczne kandydatury wraz z informacjami o dorobku naukowym należy przekazać do pani dr inż. Żanety Bargańskiej (pokój 314, Sekcja Finansowa, III piętro Chemia A) w terminie do 29 października 2018r. Najlepszego kandydata z Wydziału Chemicznego wybierze kolegium dziekańskie na posiedzeniu w dniu 30.10.2018r.

Mamy nadzieję, iż tegoroczny kandydat z Wydziału Chemicznego także zostanie laureatem tej prestiżowej nagrody. Zachęcamy gorąco do składania wniosków.

fot. Dominik Paszliński www.gdansk.pl

Załączone pliki