Aktualności Aktualności

Nagrody Dziekana za publikacje 45+

Szanowni Państwo,

Mam przyjemność ogłosić wstępną listę publikacji – kandydatów do nagrody Dziekana za publikację oryginalną opublikowaną w 2018 roku w czasopiśmie, któremu przypisano co najmniej 45 pkt (wg listy MNiSW) – zgodnie z uchwałą Rady Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej nr 32/2017 z dnia 1 lutego 2017 r.

LISTA PUBLIKACJI ORYGINALNYCH 45+ (opublikowanych w 2018 roku)

 1. Nowak A., Hagberg J., Leijonmarck S., Schweinebarth H., Baker D., Uhlin A., Tomani P., Lindbergh G.: Lignin-based carbon fibers for renewable and multifunctional lithium-ion battery electrodes// HOLZFORSCHUNG. -Vol. 72, iss. 2 (2018), s.81-90
 2. Cichowska-Kopczyńska I., Joskowska M., Dębski B., Aranowski R., Hupka J.: Separation of toluene from gas phase using supported imidazolium ionic liquid membrane// JOURNAL OF MEMBRANE SCIENCE. -Vol. 566, (2018), s.367-373
 3. Grela E., Wieczór M., Luchowski R., Zielinska J., Barzycka A., Grudzinski W., Nowak K., Tarkowski P., Czub J., Gruszecki W.: Mechanism of Binding of Antifungal Antibiotic Amphotericin B to Lipid Membranes: An Insight from Combined Single-Membrane Imaging, Microspectroscopy, and Molecular Dynamics// MOLECULAR PHARMACEUTICS. -Vol. 15, iss. 9 (2018), s.4202-4213
 4. Aszyk J., Kubica P., Namieśnik J., Kot-Wasik A., Wasik A.: New approach for e-cigarette aerosol collection by an original automatic aerosol generator utilizing melt-blown non-woven fabric// ANALYTICA CHIMICA ACTA. -Vol. 1038, (2018), s.67-78
 5. Lewandowski W., Ryms M., Denda H.: Natural convection in symmetrically heated vertical channels// INTERNATIONAL JOURNAL OF THERMAL SCIENCES. -Vol. 134, (2018), s.530-540
 6. Marć M., Panuszko A., Namieśnik J., Wieczorek P.: Preparation and characterization of dummy-template molecularly imprinted polymers as potential sorbents for the recognition of selected polybrominated diphenyl ethers// ANALYTICA CHIMICA ACTA. -Vol. 1030, (2018), s.77-95
 7. Shah N., Khan J., Sayed M., Khan Z., Rizwan A., Muhammad N., Boczkaj G., Murtaza B., Imran M., Khan H., Zaman G.: Solar light driven degradation of norfloxacin using as-synthesized Bi 3+ and Fe 2+ co-doped ZnO with the addition of HSO 5 – : Toxicities and degradation pathways investigation// CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL. -, (2018), s.- 841-855
 8. Szczepańska N., Kudłak B., Tsakovski S., Yotova G., Nedyalkova M., Simeonov, V., Dołęga A., Namieśnik J.: Modeling and MANOVA studies on toxicity and endocrine potential of packaging materials exposed to different extraction schemes// ENVIRONMENTAL RESEARCH. -Vol. 165, (2018), s.294-305
 9. Gągol M., Przyjazny A., Boczkaj G.: Highly effective degradation of selected groups of organic compounds by cavitation based AOPs under basic pH conditions// ULTRASONICS SONOCHEMISTRY. -Vol. 45, (2018), s.257-266
 10. Zedler Ł., Colom X., Saeb M., Formela K.: Preparation and characterization of natural rubber composites highly filled with brewers' spent grain/ground tire rubber hybrid reinforcement// COMPOSITES PART B-ENGINEERING. -Vol. 145, (2018), s.182-188
 11. Boczkaj G., Gągol M., Klein M., Przyjazny A.: Effective method of treatment of effluents from production of bitumens under basic pH conditions using hydrodynamic cavitation aided by external oxidants// ULTRASONICS SONOCHEMISTRY. -Vol. 40, nr. Part A (2018), s.969-979

Wszelkie uwagi proszę kierować do Prodziekan ds. nauki prof. Agaty Kot-Wasik (agawasik@pg.edu.pl) do dnia 28.01.2019 r.

Z poważaniem,

Prof. Sławomir Milewski,
Dziekan WCh PG