Aktualności Aktualności

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkurs SONATA BIS 10

Konkurs SONATA BIS 10 na projekty badawcze, w których kierownikiem projektu może być badacz, który uzyskał stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem z wystąpieniem z wnioskiem.

Planowany projekt badawczy ma na celu powołanie nowego zespołu badawczego, prowadzącego badania naukowe o charakterze podstawowym.

W konkursie tym można otrzymać środki na:

  • wynagrodzenia dla członków nowego zespołu badawczego, w tym również stypendia dla studentów lub doktorantów;
  • zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej;
  • pokrycie innych kosztów związanych z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego.

 

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez system ZSUN/OSF, dostępny pod adresem https://osf.opi.org.pl, zgodnie z procedurą składania wniosków.

Termin składania wniosków upływa 15 września 2020 r.

UWAGA: Nabór wniosków w systemie ZSUN/OSF zostanie zamknięty o godzinie 16:00.

Zgłoszenie z systemu MojaPG należy złożyć w Dziale Projektów przed wysłaniem wniosku najpóźniej do 8 września 2020 r. 

Dodatkowe informacje można uzyskać u: p.Beaty Tomy, Anity Wiśniewskaiej i  Moniki Wieczerzak - Dział Projektów.

Więcej informacji na temat konkursu można znaleźć także pod adresem:  https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonata-bis10