Aktualności Aktualności

Nasi młodzi naukowcy laureatami Programu im. Iwanowskiej

Z przyjemnością informuję Państwa, że nasze Doktorantki otrzymały stypendia w pierwszej edycji programu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, uzyskując w ten sposób finansowanie badań naukowych lub zajęć dydaktycznych w zagranicznych wybranych przez siebie ośrodkach na całym świecie (okres wyjazdu: 6-12 miesięcy). Program służy zwiększeniu mobilności międzynarodowej młodych naukowców.

Laureatkami (spośród pięciorga młodych naukowców z Politechniki Gdańskiej) są:

  • mgr inż. Monika Śmiełowska (Katedra Chemii Analitycznej) – University of Antwerp (Belgia),
  • mgr inż. Ewa Jaszczak (Katedra Chemii Analitycznej) – CEBAS-CSIC (Hiszpania).

W I edycji Programu im. Iwanowskiej  stypendia przyznano 69 wnioskodawcom. Spośród dofinansowanych wniosków największą grupę stanowią projekty z zakresu nauk przyrodniczych (35), nauk inżynieryjnych i technicznych (13) oraz społecznych (8), a najchętniej wybierane kierunki wyjazdów to Niemcy (10), Stany Zjednoczone (8) i Francja (6).

Laureatkom serdecznie gratuluję, a pozostałych zachęcam do składania wniosków w przyszłości,

Agata Kot-Wasik
Prodziekan ds. Nauki