Aktualności Aktualności

Nasi młodzi naukowcy laureatami Programu LIDER - X edycji Konkursu

X konkurs w ramach Programu LIDER został rozstrzygnięty. Przypomnę, że LIDER jest programem skierowanym do młodych naukowców, a jego celem jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy. Maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 1,5 mln PLN.

Na podstawie listy rankingowej sporządzonej w wyniku postępowania kwalifikacyjnego, finansowanie w X edycji konkursu otrzymały 42 projekty, a pośród nich 3 projekty z naszego Wydziału.

Z przyjemnością informuję Państwa, że naszymi młodymi laureatami są:

 • dr inż. Hejna Aleksander - Katedra Technologii Polimerów
  tytuł projektu: Opracowanie technologii wytwarzania spienionych kompozytów poliuretanowo-gumowych do zastosowania w charakterze materiałów tłumiących.
  uzyskał 89,50 punktów, zajął 6 miejsce na liście rankingowej i otrzymał dofinansowanie w wysokości 1 499 125,00 zł
 • dr inż. Szkoda Mariusz - Katedra Chemii i Technologii Materiałów Funkcjonalnych
  tytuł projektu: Zintegrowany prototyp foto-superkondensatora do magazynowania energii elektrycznej otrzymanej w wyniku konwersji promieniowania słonecznego.
  uzyskał 79,00 punktów, zajął 17 miejsce na liście rankingowej i otrzymał dofinansowanie w wysokości 1 417 500,00 zł 
 • dr inż. Ferra Bartłomiej - Katedra Biotechnologii Molekularnej i Mikrobiologii
  tytuł projektu: Nowe testy diagnostyczne do wykrywania przeciwciał anty-Toxoplasma gondii w surowicach zwierzęcych oparte na rekombinantowych białkach chimerycznych.
  uzyskał 77,50 punktów, zajął 18 miejsce na liście rankingowej i otrzymał dofinansowanie w wysokości 1 428 850,00 zł

Więcej informacji:

https://www.ncbr.gov.pl/index.php?id=33481&L=0%25252523a86_u&tx_news_pi1%5Bnews%5D=57831&cHash=b665618cb6cecfb1bec07974d3fe439e

https://www.ncbr.gov.pl/fileadmin/Krajowe/LIDER/X/new/Lista_projektow_zakwalifikowanych_do_finansowania_na_strone_NCBR.pdf

 

Serdecznie gratulujemy Kierownikom zwycięskich projektów, a pozostałych Państwa zachęcam gorąco do składania wniosków,

Agata Kot-Wasik
Prodziekan ds. Nauki