Aktualności Aktualności

NCBiR ogłasza 2 Rundę konkursu nr 11/2020 na projekty obronnościowe

W konkursie można otrzymać dofinansowanie dla projektów w czterech programach:

  • Temat 4: System wzmocnienia naturalnych nawierzchni lotniskowych lotnisk wojskowych (kryptonim KRATA);
  • Temat 5: Opracowanie prototypu pojazdu półautonomicznego do niszczenia min bez niszczenia pojazdu (kryptonim PELIKAN);
  • Temat 6: Opracowanie podwodnego półautonomicznego pojazdu do poszukiwania i identyfikacji min morskich oraz obiektów niebezpiecznych (kryptonim TUKAN);
  • Temat 7: Technologia hybrydowej naprawy lotniczych monolitycznych struktur metalowych.

Projekt po fazie badań naukowych powinien zakończyć się uzyskaniem minimum IV PGT, po którym instytucja podejmie decyzję o dalszym finansowaniu prac rozwojowych. Projekt może być realizowany przez grupę podmiotów w konsorcjum.

Maksymalne dofinansowanie całości projektu to 100% kosztów uznanych za koszty kwalifikowalne. Nie określono w konkursie limitów finansowych, natomiast wskazano, że wydatki w projekcie powinny być obliczane i rozliczane zgodnie z polityką własną Beneficjenta oraz obowiązującymi przepisami prawa. Wkład własny (rzeczowy lub finansowy), nie jest elementem wymaganym, lecz mile widzianym.

W projekcie dotyczącym dofinansowania w kwocie minimum 3 000 000 PLN należy zaplanować audyt zewnętrzny.

Warunki aplikowania:

  • dokumentacja konkursowa dostępna jest na stronie NCBiR;
  • termin składania wniosków upływa 24.05.2021 r. o godz. 16.00;
  • zgłoszenie projektu w systemie Moja PG w formie elektronicznej oraz wydruk zgłoszenia należy złożyć w Dziale Projektów do 10.05.2021 r.; pełny wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Dziale Projektów do 17.05.2021 r.;
  • osoby do kontaktu: Joanna BaumAnita WiśniewskaBeata Toma, Dział Projektów.