Aktualności Aktualności

Nowy grant przyznany w programie MINIATURA

Dr inż. Ilona Kłosowska-Chomiczewska (KTKL).

Badania wstępne.

Modelowanie warunków hodowli mikroorganizmów w celu różnicowania właściwości fizykochemicznych syntezowanych przez nie biosurfaktantów (bioMSRcalc).

Kwota grantu: 49 995 PLN