Aktualności Aktualności

OCHRONA ŚRODOWISKA A PRAKTYKI WOBEC ZWIERZĄT INWENTARSKICH

INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY, Oddział w Poznaniu
Zaprasza do wzięcia udziału w KONFERENCJI NAUKOWEJ pt.:

„OCHRONA ŚRODOWISKA A PRAKTYKI WOBEC ZWIERZĄT INWENTARSKICH”

POZNAŃ 4-5 CZERWIEC 2019 R.

Instytut Technologiczno-Przyrodniczy, ul. Biskupińska 67, 60-463 Poznań
Zakład Kształtowania Technologii i Emisji w Obiektach Fermowych

KOMUNIKAT I

Tematyka doniesień:

 1. Chów przemysłowy a zachowanie dobrostanu zwierząt.
 2. Wpływ obiektów fermowych na środowisko.
 3. Rozwiązania technologiczne przyjazne dla zwierząt i środowiska.
 4. Prawna ochrona zwierząt i środowiska naturalnego przed zagrożeniami fermowymi.

Oryginalne prace naukowe po uzyskaniu pozytywnych recenzji mogą być opublikowane w jednym z czasopism:

 • Roczniki Naukowe PTZ – bezpłatnie, 7 punktów
  (Roczniki są drukowane w j. polskim, na stronie www Roczników obok wersji polskiej jest wersja angielska, a koszt tłumaczenia pokrywa PTZ).
 • Przegląd Hodowlany – 250 zł., 6 punktów
 • Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie – 500 zł., 10 punktów
 • Journal of Water and Land Development – 700 zł.+VAT, 14 punktów (j. ang.).

Program i wysokość opłaty za udział w konferencji, propozycje zakwaterowania (lista hoteli) zostaną podane w kolejnym komunikacie.

Terminy:

 • do końca 2018 r. – zgłoszenie wraz z tytułem doniesienia,
 • do 10 marca 2019 r. – przesłanie materiałów do druku wraz z opłatą.

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie internetowej ITP www.itp.edu.pl

Kontakt:

prof. dr hab. inż. Joanna Sobczak
tel. 61 8203 331
e-mail: j.sobczak@itp.edu.pl

Danuta Wiciak
e-mail: d.wiciak@itp.edu.pl