Aktualności Aktualności

Odszedł od nas tak niespodziewanie

Szok, tylko takim słowem można określić wiadomość, która dotarła do nas w niedzielne przedpołudnie. Nie żyje profesor Jacek Namieśnik, urzędujący Rektor naszej Alma Mater, nasz Dziekan od pradawnych czasów – przez cztery kadencje, Kierownik Katedry Chemii Analitycznej. Wulkan energii, człowiek, którego choroby się nie imały. Jeżeli jeździł do sanatorium, to zwykle po to, aby napisać kolejny artykuł przeglądowy. Zmarł rankiem w domu – najprawdopodobniej na serce.

Miał 69 lat, 70 w końcu roku, ponieważ urodził się 10 XII 1949 w Mogilnie (woj. kujawsko-pomorskie). W latach 1967−72 studiował na Wydziale Chemicznym PG, z którym miał być związany do śmierci. Stopień naukowy doktora otrzymał 18 X 1978, a jego promotorem był kierownik ówczesnego Zakładu Technik Analitycznych, profesor E. Kozłowski. Stopień doktora habilitowanego nauk chemicznych uzyskał 12 IV 1985. W 1987 był już docentem, a od 1991 profesorem nadzwyczajnym PG. Profesorem tytularnym został w roku 1996. Od 1995 roku był Kierownikiem Katedry Chemii Analitycznej.

Twórca metod do oznaczania wskaźników zanieczyszczenia powietrza, współtwórca nowych sposobów wytwarzania gazowych mieszanin wzorcowych i bezmatrycowych materiałów odniesienia oraz technik badania jakości powietrza wewnętrznego.

Profesor honoris causa Wydziału Chemii Uniwersytetu w Bukareszcie (1999). Doktor honoris causa Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku i Wojskowej Akademii Technicznej im. J. Dąbrowskiego w Warszawie (obie godności w 2015). Autor i współautor opracowań w zakresie nowych sposobów oceny uciążliwości środowiskowej rozpuszczalników i procedur analitycznych. Dwukrotny laureat Nagrody Prezesa Rady Ministrów. Odznaczony m.in. Krzyżem Komandorskim Orderu Polonia Restituta. Wypromował 66 doktorów.

Mimo wielu zasług i obowiązków zawsze znajdował czas dla studentów (choć czasem wcześnie rano, albo na blogach) i zawsze przewodniczył egzaminom dyplomowym z Jego specjalizacji.

Cześć Jego pamięci! I po prostu dziękujemy za te wszystkie lata.

Relację z uroczystości pogrzebowych można znaleźć [TUTAJ]. Uroczystości pogrzebowe relacjonoał również Program 3 Telewizji Polskiej.