Aktualności Aktualności

Oferta stypendialna dla studenta/doktoranta

Katedra Chemii Fizycznej Politechniki Gdańskiej ogłasza konkurs na dwa stypendia doktoranckie (w wysokości 2500 zł miesięcznie) oraz dwa stypendia magistranckie (w wysokości 1000 zł miesięcznie) dla osób chcących uczestniczyć w obliczeniowym projekcie naukowym pt. „Molekularny mechanizm sprzężenia mechanochemicznego w syntazie ATP jako punkt wyjścia do opracowania nowych leków przeciwdrobnoustrojowych” finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki w programie Sonata Bis.

Zainteresowani mogą znaleźć szczegóły na stronie grupy badawczej: chem.pg.edu.pl/kbm.