Aktualności Aktualności

Oferta stypendialna w ramach projektu Sonata-Bis – Stanowisko stypendysta-doktorant

Ogłaszam konkurs na stanowisko stypendysta-doktorant w ramach projektu SONATA-Bis pt. Badania nowych rodzajów mediów ekstrakcyjnych i sorpcyjnych, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

Liczba stanowisk: 1

Szczegółowe informacje zamieszczono na stronie Narodowego Centrum Nauki: https://ncn.gov.pl/baza-ofert

Zgłoszenia w formie elektronicznej oraz ewentualne pytania proszę kierować elektronicznie (e-mail) do 15.09.2019.

Osoba do kontaktu:
dr hab. inż. Grzegorz Boczkaj, prof. PG, Kierownik projektu, Katedra Inżynierii Procesowej i Technologii Chemicznej, Wydział Chemiczny, Politechnika Gdańska, e-mail: grzegorz.boczkaj@pg.edu.pl.