Aktualności Aktualności

Ostatnie pożegnanie dr Zyty Kowalskiej

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 11 stycznia 2021 r. zmarła

dr ZYTA KOWALSKA

wieloletnia pracowniczka Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej

 

Zyta Kowalska po studiach w Uniwersytecie Łódzkim została zatrudniona w Katedrze Mikrobiologii Technicznej Politechniki Gdańskiej w zespole prof. Wandy Szczepuły. Jako asystentka prowadziła ćwiczenia laboratoryjne i uczestniczyła w badaniach naukowych. Pracę doktorską pt. „Zależność między ukwaszaniem bakteryjnym a zdolnością przeżycia bakterii gnilnych” obroniła pod promotorstwem prof. W. Szczepuły. Po reorganizacji Wydziału Dr Zyta Kowalska znalazła się w Zakładzie Technologii Utrwalania Żywności i Mikrobiologii Technicznej. Tam zorganizowała laboratorium i prowadziła wykłady oraz ćwiczenia laboratoryjne z mikrobiologii dla studentów specjalizujących się w chemii i technologii żywności, a także dla uczestników studiów podyplomowych. Wraz z zespołem swoich współpracowniczek Zyta Kowalska opracowała metodę biotechnologicznego odzyskiwania białek z odcieków przemysłu rybnego. Była ona cenioną i lubianą Koleżanką pracowników ówczesnego zakładu działającego w obszarze nauk o żywności.

Ze smutkiem żegnają Zmarłą
Dziekan, Prodziekani, Członkowie Rady Wydziału oraz Rady Dyscypliny
Pracownicy i Studenci
Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej

Msza żałobna zostanie odprawiona 21.01.2021 (czwartek) o godz. 11:30 w kościele pw. św. Stanisława Kostki w Gdańsku, ul. Abrahama 38. Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się w Kaplicy na Cmentarzu Srebrzysko w Gdańsku o godz. 13:00.