Aktualności Aktualności

Prof. Janusz Datta członkiem Rady Sieci Badawczej Łukasiewicz - IIMPiB

W grudniu zeszłego roku nasz kolega, prodziekan ds. nauki prof. dr hab. inż. Janusz Datta otrzymał powołanie na Członka Rady Sieć Badawcza Łukasiewicz - IIMIB. Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników (IIMPiB) składa się z trzech Oddziałów: Oddziału Farb i Tworzyw w Gliwicach, Oddziału Elastomerów i Technologii Gumy w Piastowie oraz Oddziału Przetwórstwa Materiałów Polimerowych w Toruniu. Zaraz na pierwszym posiedzeniu zostało powołane Prezydium Rady Instytutu Sieci, a na przewodniczącego wybrany został nasz kolega, Janusz Datta.

Cieszymy się z tego sukcesu bardzo i jednocześnie nieśmiało liczymy, że uczestnictwo w tej sieci okaże się nie tylko sukcesem naszego kolegi, ale także będzie przydatne dla całego Wydziału Chemicznego, albowiem w Radzie zasiadają także prezesi dużych firm (Schoenberger Polska Enterprises Sp. z o. o., MESKO S.A., Polimer Composites Technology Sp. z o.o.). Liczymy więc na współpracę i gratulujemy naszemu Koledze.

Więcej informacji: http://www.impib.pl/o-instytucie/rada-instytutu-sieci