Aktualności Aktualności

Przyznano nagrody Komitetu Chemii Analitycznej PAN

W dniu 23 września br. w Pałacu Staszica w Warszawie miało miejsce posiedzenie Komitetu Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk. W trakcie posiedzenia odbyło się wręczenie nagród za "Najlepsze doktoraty", która między innymi została przyznana dr inż. Justynie Aszyk za doktorat zatytułowany "Analityka składu płynów do e-papierosów i wytwarzanych z nich aerozoli". Kolejnym punktem spotkania był wykład na zaproszenie Laureatki w konkursie "Najlepsza Habilitacja"- dr hab. inż. Justyna Płotka-Wasylka, prof. PG, nt. „Określenie jakości wyrobów winiarskich produkcji krajowej w odniesieniu do zawartości wybranych amin biogennych oraz parametrów fizykochemicznych z poszanowaniem zasad Zielonej Chemii Analitycznej”. Obie Laureatki reprezentują Katedrę Chemii Analitycznej Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów zawodowych.