Aktualności Aktualności

Rok Akademicki 2019/2020 na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej uważam za otwarty!

30 września br. o godz. 9.00 w Auli Politechniki Gdańskiej odbyło się otwarte posiedzenie Rady Wydziału Chemicznego PG, inaugurujące rok akademicki 2019/2020.

Posiedzenie rozpoczęły przemówienia Dziekana Wydziału prof. dr hab. inż. Sławomira Milewskiego i Prorektora Politechniki Gdańskiej ds. organizacji prof. dr hab. inż. Janusza Cieślińskiego.

Po uroczystej immatrykulacji wykład inauguracyjny pt. „Chemik w naukach biologicznych?” wygłosił prof. Wojciech Kamysz - chemik, profesor nauk farmaceutycznych, specjalizujący się w chemii leków, kierownik Katedry i Zakładu Chemii Nieorganicznej na Wydziale Farmaceutycznym Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Po uroczystości pracownicy Wydziału spotkali się na Dziedzińcu im. Heweliusza. W trakcie tego spotkania prof. Sławomir Milewski odebrał podziękowania za 7-letni okres pełnienia funkcji Dziekana Wydziału i życzenia satysfakcji na stanowisku Prorektora PG ds. nauki, które obejmuje od 1 października br.

Galeria zdjęć