Aktualności Aktualności

Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko doktorant-stypendysta w projekcie finansowanym przez NCN

Informuję, że w wyniku przeprowadzonego konkursu ogłoszonego na stronie https://chem.pg.edu.pl oraz na www.ncn.gov.pl, mającego na celu zatrudnienie na stanowisku doktoranta-stypendysty w ramach projektu badawczego OPUS nr UMO-2018/29/B/NZ7/02865 pt. „Dynamika składu mleka kobiecego. Długofalowa analiza metabolomiczna mleka kobiecego.” wybrana została Pani mgr inż. Dorota Garwolińska.

 

Przewodniczący Komisji, Kierownik Projektu
prof. dr hab. inż. Agata Kot-Wasik