Aktualności Aktualności

Stypendia na pobyt badawczy we Francji / Bourses de séjour de recherche en France

Ambasada Francji w Polsce przyznaje stypendia na pobyt badawczy we Francji dla naukowców pracujących w polskiej instytucji naukowej, którzy w 2020 r. chcą spędzić od jednego do trzech miesięcy we francuskiej instytucji badawczej. Wnioski można składać do 6 listopada 2019 r.

  • pobyt badawczy musi odbyć się między 01.01.2020 a 31.12.2020
  • wysokość stypendium: 1704 € na każdy miesiąc pobytu we Francji

Więcej informacji: https://www.pologne.campusfrance.org/pl/bgf-stypendia-na-pobyt-badawczy