Aktualności Aktualności

Stypendium dla studenta w ramach projektu „Wpływ właściwości wody hydratacyjnej na proces powstawania włókien amyloidowych”

Stypendium dla studenta w ramach projektu „Wpływ właściwości wody hydratacyjnej na proces powstawania włókien amyloidowych” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu Sonata 13, numer 2017/26/D/NZ1/00497.

Kierownik Projektu:
Dr inż. Piotr Bruździak
Katedra Chemii Fizycznej

Oczekiwania wobec kandydatów:

 1. Studenci studiów II stopnia w dziedzinie chemii, technologii chemicznej lub biotechnologii.
 2. Wiedza w zakresie chemii fizycznej, spektroskopii FTIR.
 3. Mile widziane doświadczenie w wykonywaniu pomiarów FTIR i obsługa programów do obróbki i analizy danych widmowych.
 4. Znajomość języka angielskiego (min. w stopniu średniozaawansowanym) umożliwiająca samodzielny przegląd literatury anglojęzycznej.
 5. Zaangażowanie w pracę naukowo-badawczą, umiejętność pracy w zespole, dokładność, dyspozycyjność.

Zadania stypendysty:

 1. Charakterystyka wody zaburzonej przez peptyd modelowy - NAGMA za pomocą spektroskopii FTIR oraz metody widm zaburzonych z wykorzystaniem wody półciężkiej (HDO) jako sondy właściwości wody.
 2. Określenie właściwości wody zaburzonej jednocześnie przez dwa składniki roztworu: peptyd NAGMA i osmolit z wykorzystaniem zupełnie nowej metody bazującej na metodzie widm różnicowych.

Oferujemy:       

 • laboratorium badawcze umożliwiające wykonanie pomiarów spektroskopowych FTIR wraz z programami niezbędnymi do analizy danych widmowych.
 • stypendium naukowe 1000 PLN / miesiąc przez okres 9 miesięcy od 01. października 2018 r.
  (stypendium przyznawane zgodnie z "Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki" z dnia 27 października 2016 r.)

Wymagane dokumenty:            

CV z informacją o zainteresowaniach naukowych i osiągnięciach (publikacje, udział w konferencjach naukowych, nagrody, stypendia naukowe, udział w projektach badawczych, przynależność do kół naukowych lub innych organizacji). Prosimy o zamieszczenie w CV następującej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami).

Adres przesyłania zgłoszeń (e-mail):
piotr.bruzdziak@pg.edu.pl

Termin składania zgłoszeń:
22.06.2018 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu:
24.06.2018 r.

Załączone pliki