Aktualności Aktualności

Sukces naszych pracowników w konkursie na projekty badawcze w programie COMBATING CORONAVIRUS

Rozstrzygnięto konkurs na projekty badawcze w programie COMBATING CORONAVIRUS, skierowanym do naukowców Politechniki Gdańskiej. Beneficjentami programu zostało 7 zespołów badawczych. Dofinansowanie otrzymały 2 projekty z Wydziału Chemicznego:

- Inteligentny wirusobójczy system UV-C do instalacji w uniwersalnych oprawach kasetonowych. Kierownik projektu: dr inż. Wojciech Wojnowski, Wydział Chemiczny, Centrum BioTechMed; Przyznane środki: 48 990 PLN.

-  Projektowanie, synteza oraz badania aktywności biologicznej nowych inhibitorów proteazy SARS-Cov-2pro jako potencjalnych chemoterapeutyków w leczeniu COVID-19. Kierownik projektu: dr hab. inż. Sebastian Demkowicz, Wydział Chemiczny, BioTechMed. Przyznane środki: 195 585 PLN.

COMBATING CORONAVIRUS to nowa inicjatywa realizowana w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”. Jej celem jest poszerzenie wiedzy na temat zrozumienia mechanizmu, sposobów diagnozy, leczenia i zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby, a także wykorzystania narzędzi informatycznych w tej tematyce.

Budżet konkursu wynosi: 600 tysięcy PLN, a maksymalne dofinasowanie do badań może wynieść 200 tysięcy PLN. Badania mogą zostać zaplanowane na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.

W związku z dużym zainteresowaniem konkursem oraz złożeniem dużej liczby bardzo dobrych i dobrych wniosków, prof. Krzysztof Wilde, rektor PG, podjął decyzję o znaczącym zwiększeniu alokacji środków - do blisko 1 mln zł.

Projekty będą realizowane we współpracy z naukowcami z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Gratulujemy!