Aktualności Aktualności

Sukcesy młodych pracowników i doktorantów

Dwóch młodych naukowców z naszego Wydziału zostało laureatami konkursu stypendialnego w programie START Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Stypendia te otrzymali:

Mgr inż. Mateusz Daśko (Katedra Chemii Organicznej)

Mgr inż. Mariusz Szkoda (Katedra Chemii i Technologii Materiałów Funkcjonalnych).

Wysokość rocznego stypendium to 28 000 PLN. Stypendia, które można przeznaczyć na dowolny cel, mają wesprzeć finansowo młodych naukowców w trudnych początkach kariery badawczej i umożliwić im pełne poświęcenie się nauce.

Gratulujemy obu nagrodzonym i życzymy dalszych sukcesów w karierze naukowej.

 

Z kolei w gronie laureatów 14 konkursu grantowego NCN w programie PRELUDIUM znalazły się trzy doktorantki z naszego Wydziału:

Mgr inż. Monika Baranowska (Katedra Chemii, Technologii i Biotechnologii Żywności)

Przystosowanie metod elektroforetycznych do oznaczania wpływu składników żywności na poziom całkowitej metylacji DNA

            140 000 PLN

Mgr inż. Joanna Grabowska (Katedra Chemii Fizycznej)

Rola wody solwatacyjnej w kształtowaniu aktywności białek z grupy przeciwdziałających zamarzaniu.

            83 800 PLN

Mgr inż. Paulina Kasprzyk (Katedra Technologii Polimerów)

Ocena wpływu wybranych monomerów pochodzenia naturalnego na budowę chemiczną, morfologię i właściwości nowych termoplastycznych poliuretanów.

            61 880 PLN

Życzymy powodzenia w realizacji projektów.