Aktualności Aktualności

Sukcesy naszych pracowników w I konkursie ARGENTUM

W konkursie złożono 53 wnioski, spośród których 20 otrzymało finansowanie - w tym 5 z WCh

w ramach CENTRUM EKOTECH:

  1. Preparation and characterization of new „green” absorbent materials for selective removal of impurities from biogas; Kierownik projektu: dr inż. Patrycja Makoś-Chełstowska, przyznane środki: 299 425 zł
  2. New catalysts for resource recovery via dry reforming of waste plastics; Kierownik projektu: dr inż. Izabela Wysocka, przyznane środki: 295 755 zł

w ramach CENTRUM BIOTECHMED:

  1. DNA topoisomerase inhibitors with acridine and acridone scaffold as a novel antifungal agents; Kierownik projektu: dr inż. Kamila Rząd, przyznane środki: 298 450 zł

w ramach CENTRUM MATERIAŁY PRZYSZŁOŚCI

  1. Phosphanylphosphaalkenes, a new class of compounds with C=P-P bond. Property  studies and potential application; Kierownik projektu: dr inż. Aleksandra Żiółkowska, przyznane środki: 295 444 zł
  2. One-electrode system for simultaneous conversion and storage of solar Energy; Kierownik projektu: dr inż. Konrad Trzciński, przyznane środki: 270 700 zł

 

Przyznane środki finansowe umożliwią przeprowadzenie kompleksowego procesu badawczego oraz upowszechnienia wyników badań, w tym zakup aparatury badawczej, materiałów, drobnego sprzętu czy pokrycie kosztów publikacji wyników. Część z projektów realizowanych w ramach programu ARGENTUM będzie podstawą do ubiegania się o środki międzynarodowe realizując tym samym cele programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza.

 

Informacje dostępne pod adresem: https://pg.edu.pl/badawcza/2020-11/prawie-5-mln-zl-przyznane-na-prace-badawczo-rozwojowe-dla-mlodych-naukowcow-w-i

 

Gratulujemy
i jednocześnie zachęcamy pracowników WCh do składania wniosków w konkursach IDUB.

 Janusz Datta