Aktualności Aktualności

Terminy i zasady przeprowadzania zajęć na Wydziale Chemicznym PG od 25 maja 2020 r.
Komunikat dla studentów i wykładowców

Na podstawie pisma Władz Politechniki Gdańskiej z dnia 20 maja 2020 r. „Terminy i zasady przeprowadzania zajęć na PG po 25 maja. Komunikat dla studentów i wykładowców” przedstawiamy zasady i harmonogram działania na Wydziale Chemicznym PG:

  1. Wykłady, seminaria, ćwiczenia i zajęcia projektowe oraz laboratoryjne odbywają się w formie zdalnej do 15.06.2020.
  2. Kolokwia, zaliczenia i egzaminy w terminach zerowych oraz w sesji podstawowej powinny odbywać się w formie zdalnej.
  3. Harmonogramy egzaminów i zaliczeń muszą być ustalone ze Starostami poszczególnych kierunków/roczników i zamieszczone na stronie wydziałowej. Harmonogramy zostaną opublikowane na stronie internetowej wydziału do 3 czerwca 2020 r.
  4. Zajęcia laboratoryjne, których konieczność przeprowadzenia została zgłoszona do prodziekan dr hab. inż. Anny Brillowskiej-Dąbrowskiej (przez Kierowników Katedr do dnia 18.05.2020) w wymiarze określonym nowym planem (http://chem.pg.gda.pl/dziekanat/plan/) i możliwościami lokalowymi (ograniczona liczba osób na pomieszczenie) mogą odbywać się w dniach 16.06.2020 – 29.06.2020. Zaktualizowany harmonogram zajęć będzie dostępny od 22.05.2020. Zajęcia laboratoryjne w terminie 30.06.2020 r. do 5.07.2020 r. mogą odbywać się wyłącznie za dobrowolną zgodą studentów, biorących w nich udział. Pisemną zgodę na udział w zajęciach w tym terminie należy zebrać od Studentów przed rozpoczęciem pierwszych zajęć i przechowywać w sekretariatach Katedr.
  5. Zajęcia laboratoryjne z Chemii organicznej mogą wyjątkowo odbywać się od dnia 1.06.2020 do 30.06.2020 za dobrowolną zgodą studentów, biorących w nich udział. Pisemną zgodę na udział w zajęciach w tym terminie należy zebrać od Studentów przed rozpoczęciem pierwszych zajęć i przechowywać w sekretariatach Katedr.

 

Wytyczne ogólne PG znajdują się na stronie głównej Politechniki Gdańskiej w [Aktualnościach].