Aktualności Aktualności

Trzecia edycja konkursu DOKTORAT WDROŻENIOWY rozstrzygnięta

Znamy wyniki 3 edycji programu "Doktorat wdrożeniowy". Jego celem jest stworzenie warunków do rozwoju współpracy nauki z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Złożonych zostało 52 wniosków, które zostały ocenione pod względem formalnym przez Ministra NiSW i merytorycznym przez Zespół doradczy do spraw oceny wniosków i raportów w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy”. Ocenę pozytywną otrzymało 48 wniosków.

Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej otrzymał pozytywną ocenę i przyznano nam aż 16 miejsc.

Głównym autorem tegorocznego, jak i zeszłorocznego sukcesu jest prof. dr hab. inż. Kazimierz Darowicki, Pełnomocnik Dziekana ds. Doktoratu Wdrożeniowego, który koordynował prace związane z tym projektem.

Szczegółowe wyniki I etapu konkursu w ramach III edycji programu „Doktorat wdrożeniowy”, ogłoszonego komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa wyższego z dnia 29 maja 2019 r. o ustanowieniu programu i naborze wniosków znajdziecie Państwo pod tym adresem:

https://www.gov.pl/web/nauka/ogloszenie-wynikow-i-etapu-konkursu-w-ramach-iii-edycji-programu-doktorat-wdrozeniowy-ogloszonego-komunikatem-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-z-dnia-29-maja-2019-r-o-ustanowieniu-programu-i-naborze-wnioskow

 

Składamy serdeczne podziękowania i gratulacje wszystkim biorącym udział w projekcie Doktorat wdrożeniowy.