Aktualności Aktualności

Uroczyste otwarcie nowego fragmentu budynku Chemii C

Pomimo tego, że niektórzy z nas mieli już okazję korzystać z dobrodziejstw nowego audytorium, a inni nawet od szeregu dni po prostu pracują w pomieszczeniach nowego fragmentu budynku Chemii C, to do uroczystego otwarcia tej inwestycji doszło dopiero we wtorek 16.10.br. W uroczystości, poza władzami Uczelni, na czele z JM Rektorem PG, prof. dr hab. inż. Jackiem Namieśnikiem i Wydziału, wzięli też udział zaproszeni goście z Marszałkiem Województwa Pomorskiego, panem Mieczysławem Strukiem, na czele. Wśród gości liczni też byli przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, głównego wykonawcy inwestycji – firmy ELWOZ, pracownicy Grupy LOTOS S.A., współpracujący bardzo aktywnie przy uruchamianiu naszego nowego kierunku praktycznego – Inżynieria i Technologie Nośników Energii, który stał się częścią, a raczej uzasadnieniem tej inwestycji. Byli też obecni projektanci inwestycji, Dziekani innych wydziałów lub ich przedstawiciele, goście z innych firm – członkowie Rady Konsultacyjnej Wydziału, wreszcie członkowie Rady Wydziału i Studenci. Projekt – o bardzo długiej nazwie, zaczynającej się wszakże od słów „Rozbudowa i przebudowa budynku ”Chemia C” Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej …” – został zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Działania 4.2. Infrastruktura uczelni prowadzących kształcenie o profilu praktycznym. 

Spotkanie otworzył Dziekan Wydziału, który powitał gości i zaprosił do Prezydium zebrania JM Rektora oraz panią prof. dr hab. Ewę Klugmann-Radziemską, Pełnomocnika Dziekana ds. Rozwoju, która opiekowała się projektem przez cały okres jego realizacji, czego ostatnim aktem była organizacja opisywanej uroczystości (dziękujemy i gratulujemy). Po Dziekanie głos zabrał JM Rektor PG, który wspominał historię tej inwestycji i swoje kontakty z Marszałkiem Strukiem, wyraził mu też wdzięczność za jej wsparcie poprzez Regionalny Program Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego i polecał się na przyszłość. Pani prof. Ewa Klugmann-Radziemska przedstawiła historię realizacji inwestycji, dziękując bardzo wszystkim, którzy przyłożyli do niej rękę w takiej, czy innej formie, zwłaszcza przedstawicielom firmy ELWOZ z kierownikiem budowy, panem mgr inż. Ryszardem Laska. Pan dr hab. inż. Grzegorz Boczkaj, prof. nadzw PG, przestawił podsumowanie pierwszego semestru zajęć na kierunku ITNE, podkreślając zwłaszcza udział wykładowców z LOTOSu. Kolejnym mówcą był sam Marszałek Struk, który wyraził swoje zadowolenie tak z realizacji inwestycji, jak i z zaproszenia na uroczyste otwarcie, aby w końcu – iście hetmańskim gestem – zwiększyć dofinansowanie o nie byle jaką kwotę, a mianowicie 2 356 499 PLN. Stosowną umowę pan Marszałek i JM Rektor zaraz na miejscu podpisali (na siedząco), a obecni licznie przedstawiciele mediów – uwiecznili. Ostatnim aktem uroczystości w Audytorium 1.4. było wygłoszenie niezwykle interesującego wykładu pt. „Paliwa alternatywne – fakty i mity” przez pana dr inż. Jarosława Kawulę – Wiceprezesa Zarządu ds. Produkcji i Handlu Grupy LOTOS S.A. (nasz absolwent i doktor). Clou całej ceremonii było przecięcie wstęgi, dokonane przed audytorium wspólnie przez Marszałka, JM Rektora, Dziekana i panią Pełnomocnik Dziekana ds. Rozwoju, oraz wzniesienia toastu szampanem za pomyślność Wydziału. Oby inwestycja przysłużyła mu się dobrze. Uroczystość zakończyła się na poziomie –1, gdzie podano katering.

Zdjęcia z uroczystości oraz powstawania nowej części budynku Chemii C można zobaczyć w naszej galerii.