Aktualności Aktualności

Uroczystość wręczenia dyplomów tegorocznym Absolwentom

Uroczystość wręczenia dyplomów tegorocznym Absolwentom odbędzie się dnia 14.12.2018 o godzinie 13.15 w Auli Politechniki Gdańskiej.

Dziekan Wydziału Chemicznego
Prof. dr hab. inż. Sławomir Milewski

PROGRAM UROCZYSTOŚCI:

 1. Hymn państwowy
 2. Otwarcie posiedzenia
 3. Wystąpienie Dziekana Wydziału Chemicznego
 4. Wystąpienie JM Rektora Politechniki Gdańskiej
 5. Wręczenie dyplomów i złotych odznak absolwenta
 6. Rozstrzygnięcie konkursu na najlepszą pracę dyplomową i wręczenie nagrody przyznanej przez: Wydział Chemiczny i Oddział Gdański PTCh
 7. Wręczenie nagrody dla nauczyciela roku – „SOWA 2017/2018”
 8. Wręczenie dyplomów
 9. Wystąpienie Przedstawiciela Samorządu Studenckiego
 10. Wystąpienie Przedstawiciela Stowarzyszenia Absolwentów
 11. Gaudeamus Igitur
 12. Ostatni wykład dr hab. inż. Rafal GRUBBA „Czy cząsteczki mogą być sfrustrowane?”
 13. Gaude Mater Polonia
 14. Wspólne zdjęcie wszystkich Absolwentów i członków Rady Wydziału