Aktualności Aktualności

Warsztaty dla wnioskodawców - OPUS16, PRELUDIUM 16, SONATA 14

W imieniu Pana Prorektora prof. Janusza Smulko zapraszamy na szkolenie organizowane przez Dział Projektów PG wszystkie osoby zainteresowane aplikowaniem o środki finansowe w konkursach OPUS16, PRELUDIUM 16 i SONATA 14 ogłoszonych przez Narodowe Centrum Nauki. Termin zakończenia naboru wniosków do konkursów mija 17 grudnia 2018 r.

Szkolenie odbędzie się w sali 300 w Gmachu Głównym Politechniki Gdańskiej, w dniu 23 października 2018 r. w dwóch turach:
I tura godzina10:00-12:00 dla wnioskodawców zainteresowanych składaniem wniosku na konkurs PRELUDIUM 16
II tura godzina 12:15-14:00 dla wnioskodawców zainteresowanych projektami OPUS16 i SONATA 14

Osoby prowadzące: dr inż.  Anita Wiśniewska,  mgr inż. Beata Toma.

Bardzo proszę o rozesłanie wiadomości pracownikom i doktorantom Państwa wydziałów, a osoby zainteresowane proszę o potwierdzenie udziału w szkoleniu do dnia 19 października br. drogą elektroniczną na adres beata.toma@pg.edu.pl.