Aktualności Aktualności

Wręczenie dyplomów za najlepsze prace magisterskie obronione w roku 2019/2020

Na posiedzeniu Rady Wydziału, które odbyło się w sposób hybrydowy, odbyło się wręczenie dyplomów za najlepsze prace magisterskie obronione w roku 2019/2020.

LAUREATKĄ konkursu została mgr inż. Eryka MROTEK (Chemia Budowlana). Temat pracy brzmi: Synteza i charakterystyka nanokompozytów na bazie TiO2 do fotokatalitycznej degradacji farmaceutyków w fazie wodnej, a promotorem pracy była dr hab. inż. Anna Zielińska-Jurek

WYRÓŻNIENIA otrzymały: mgr inż. Izabela ZAGOŻDŻON (Inżynieria Materiałowa) za pracę pt. Materiały poliuretanowe otrzymywane z zastosowaniem monomerów oraz modyfikatorów obniżających palność, której promotorem był prof. dr hab. inż. Janusz Datta

oraz mgr inż. Zuzanna ZARACH (Technologia Chemiczna) za pracę pt. Materiały elektrodowe do foto-superkondensatorów, której promotorem był dr inż. Mariusz Szkoda.

Laureatkom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Galeria zdjęć