Aktualności Aktualności

Wspólne projekty badawcze Polski i Austrii (NAWA)

Celem naboru jest wsparcie mobilności naukowców realizujących projekty badawcze, uzgodnione i prowadzone wspólnie przez uprawnionych Wnioskodawców z Polski i partnerów z Austrii, uprawnionych zgodnie z zasadami tam obowiązującymi. Środki na projekty przeznaczone są na pokrycie kosztów podróży i pobytów naukowców, z wyłączeniem finansowania samych badań. Finansowanie prowadzonych badań musi być zagwarantowane z innych źródeł.

Wnioski dotyczące wspólnego projektu muszą być złożone jednocześnie – każda ze stron składa wniosek do instytucji wyznaczonej w tym celu w swoim kraju, tzn. partnerzy z Austrii do OeAD, a partnerzy z Polski do NAWA. Rozpatrywane są jedynie wnioski złożone łącznie w Polsce i w Austrii. Wnioski złożone w Polsce i w Austrii powinny mieć taki sam tytuł w języku angielskim oraz taki sam okres realizacji.

Dodatkowe informacje:

  • projekt badawczy może dotyczyć wszystkich dziedzin nauki, w tym nauk społecznych i humanistycznych;
  • wnioski należy składać w terminie do 21.05.2021 r. do godz. 15.00;
  • aplikacje należy składać wyłącznie poprzez system teleinformatyczny NAWA;
  • zgłoszenie projektu w systemie Moja PG w formie elektronicznej oraz wydruk zgłoszenia należy złożyć w Dziale Projektów w terminie do 7.05.2021 r.;
  • więcej informacji znajduj się na stronie NAWA;
  • osoba do kontaktu: Magdalena Drywa, Dział Projektów.