Aktualności Aktualności

Wspólne projekty badawcze Polski i Francji PHC Polonium – nabór wniosków NAWA

Celem naboru jest wsparcie mobilności naukowców realizujących projekty badawcze, uzgodnione i prowadzone wspólnie przez uprawnionych wnioskodawców z Polski i partnerów z Francji, uprawnionych zgodnie z zasadami tam obowiązującymi.

Środki na projekty w ramach naboru są przeznaczone na pokrycie kosztów podróży i pobytów naukowców, z wyłączeniem finansowania samych badań. Finansowanie prowadzonych badań musi być zagwarantowane z innych źródeł.

Wnioski dotyczące wspólnego projektu muszą być złożone jednocześnie – każda ze stron składa wniosek do instytucji wyznaczonej w tym celu w swoim kraju, tj. partnerzy z Francji do Campus France, a partnerzy z Polski do NAWA. Rozpatrywane są jedynie wnioski złożone łącznie w Polsce i we Francji. Wnioski złożone w Polsce i we Francji powinny mieć taki sam tytuł w języku angielskim oraz taki sam okres realizacji.

Warunki konkursu:

  • pierwszeństwo finansowania będą miały nowe Projekty lub zespoły oraz zespoły, które nie były finansowane w ramach poprzednich naborów wniosków dla danego kraju;
  • w pierwszej kolejności rozpatrywane będą projekty, których tematyka odpowiada priorytetom Partnerstwa strategicznego między Republiką Francuską a Rzecząpospolitą Polską oraz programu ramowego Unii Europejskiej Horyzont Europa;
  • wnioski należy składać w terminie do 22.07.2021 r. do godz. 15.00;
  • wnioski w Dziale Projektów należy składać w terminie do 9.07.2021 r;
  • aplikować można jedynie poprzez system teleinformatyczny NAWA;
  • projekt należy również zgłaszać w systemie Moja PG – możliwość w pełni elektronicznego zgłoszenia i akceptacji zgłoszenia projektu;
  • więcej informacji znajduje się na stronie NAWA;
  • osoba do kontaktu: Magdalena Drywa, Dział Projektów.