Aktualności Aktualności

Wyniki konkursów grantowych

Informujemy, że w kolejnych konkursach grantowych NCN nasze koleżanki i koledzy uzyskali szereg sukcesów:

Konkurs SONATA BIS:

Dr hab. inż. Jacek Czub (KChF) „Molekularny mechanizm sprzężenia mechanochemicznego w syntazie ATP jako punkt wyjścia do opracowania nowych leków przeciwdrobnoustrojowych”. Kwota 1 597 600 PLN

Konkurs SONATA:

Dr inż. Piotr Bruździak (KChF) „Wpływ właściwości wody hydratacyjnej na proces powstawania włókien amyloidowych”. Kwota 712 500 PLN

Dr inż. Krystyna Kozioł (KChA) „Sea-snow POPs: wtórny obieg trwałych zanieczyszczeń organicznych (TZO) w Arktyce”. Kwota 1 250 230 PLN

 

Gratulujemy i obiecujemy bardziej szczegółowe informacje o projektach.