Aktualności Aktualności

Wyróżnienie Polskiej Akademii Nauk dla młodych naukowców za najlepszą pracę twórczą opublikowaną w 2020 roku

Z wielką przyjemnością informujemy, iż mgr inż. Joanna Pilch, realizująca swoją pracę doktorską w Katedrze Technologii Leków i Biochemii (promotor pani dr hab. Ewa Augustin), otrzymała Wyróżnienie w zakresie nauk biologicznych i rolniczych w tegorocznym konkursie Oddziału PAN w Gdańsku dla młodych naukowców za najlepszą pracę twórczą opublikowaną w 2020 r.

Wyróżnienie zostało przyznane za pracę pt: "New unsymmetrical bisacridine derivatives noncovalently attached to quaternary quantum dots improve cancer therapy via enhancing cytotoxicity towards cancer cells and protecting normal cells”, Pilch J., Matysiak-Brynda E., Kowalczyk A., Bujak P., Mazerska Z., Nowicka A. M., Augustin E, ACS Applied Material & Interfaces, 2020, 12, 15: 17276-17289; Q1; IF=8,758, MNiSW 200 pkt.

Mgr inż. Joanna Pilch skupia się na badaniu możliwości wykorzystania nanocząstek jako platform transportujących leki przeciwnowotworowe do komórek. Obecnie jest kierownikiem grantu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (PRELUDIUM). Za projekt ten, otrzymała nominację do nagrody Naukowiec Przyszłości 2021 w kategorii „Nauka dla lepszego życia w przyszłości”, przyznanej przez Centrum Inteligentnego Rozwoju.

Gratulacje.