Aktualności Aktualności

XI Konkurs Złoty Medal Chemii - 2021

XI Konkurs Złoty Medal Chemii - 2021 został ogłoszony przez Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk

Do konkursu można zgłaszać prace licencjackie/inżynierskie w dziedzinie chemii (oraz prace z pogranicza chemii i biologii lub chemii i fizyki) zrealizowane (i obronione) w Polsce w roku akademickim 2020/2021.

Zgłoszenia należy przesyłać droga elektroniczną poprzez stronę www.zlotymedalchemii.pl

Laureaci konkursu otrzymują oprócz medali nagrody pieniężne w wysokości:

I NAGRODA - 10 tys. zł
II NAGRODA - 5 tys. zł
III NAGRODA - 2,5 tys. zł

Dodatkowo będą przyznane 4 wyróżnienia po 1 tys. zł oraz nagrody rzeczowe dla wszystkich finalistów.

Oprócz nagród głównych przyznane zostaną minimum trzy wyróżnienia firmy Dupont o wartości 2 tys. zł. W tegorocznej edycji, wyróżnienia te zostaną przyznane pracom zakwalifikowanym do jednej z dwóch kategorii: biotechnologii przemysłowej oraz materiałów zaawansowanych. Ocenie w tej części konkursu podlegać będzie dorobek publikacyjny autora, znaczenie praktyczne otrzymanych rezultatów, wartość naukowa, wykorzystanie nowoczesnych metod analitycznych oraz samodzielność prowadzenia badań.    

Termin nadsyłania zgłoszeń upłynie 8 października 2021r, a ogłoszenie listy finalistów nastąpi 5 listopada 2021, natomiast wyników końcowych 9 grudnia 2021 podczas uroczystego wręczenia nagród laureatom.

Szczegóły zgłoszenia wniosku oraz regulamin konkursu jest dostępny  na stronie: http://www.zlotymedalchemii.pl/

W zeszłym roku Wyróżniono pracę naszego studenta - Antoniego Marciniaka pt. Mechanism of coupling of ATP synthase Fo rotation with proton gradient across inner mitochondrial membrane, zrealizowaną pod opieką naukową dr hab. inż. Jacka Czuba.

Zachęcamy do wzięcia udziału w Konkursie.