Aktualności Aktualności

XLV Konferencja Komitetu Nauk o Żywności i Żywieniu PAN „Żywność w strategii Zielonego Ładu” na Politechnice Gdańskiej

Katedra Chemii, Technologii i Biotechnologii Żywności Politechniki Gdańskiej, Komitet Nauk o Żywności i Żywieniu Polskiej Akademii Nauk, Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności zapraszają na

XLV Konferencję Komitetu Nauk o Żywności i Żywieniu PAN „Żywność w strategii Zielonego Ładu”

w dniach 1-2 lipca 2021 roku na Politechnice Gdańskiej

W programie konferencji znajdą się prezentacje najnowszych osiągnięć naukowych i technologicznych w dziedzinie technologii żywności i żywienia człowieka. To wyjątkowe wydarzenie uświetnią zaproszeni wybitni naukowcy z polskich uczelni i przedstawiciele przemysłu żywnościowego.

Tematyka konferencji będzie nawiązywała do strategii Unii Europejskiej określanej jako Europejski Zielony Ład, wyznaczającej kierunki rozwoju gospodarki do 2030 roku. Produkcja żywności „od pola do stołu” gra w niej centralną rolę. 

Podczas wykładów, komunikatów ustnych i sesji posterowej poruszanych będzie szereg aspektów dotyczących między innymi kierunków rozwoju w przetwórstwie żywności zorientowanej na konsumenta, bezpieczeństwa i toksykologii żywności, metod oceny jakości żywności, mikroorganizmów w żywności, trendów w żywieniu człowieka, nutrigenomiki i metabolomiki, roli żywności i żywienia w dobie zagrożeń epidemiologicznych, żywności w chemoprewencji niezakaźnych chorób chronicznych oraz wiele innych niezwykle ważnych i ciekawych tematów.

Szczegóły dotyczące wydarzenia można znaleźć na stronie https://chem.pg.edu.pl/xlv-sesja-naukowa-knoziz-pan/