Aktualności Aktualności

XXX KONKURS PRAC DYPLOMOWYCH o nagrodę im. Profesora Jerzego I. Skowrońskiego

Uprzejmie informujemy, że w 2020 roku odbędzie się XXX Konkurs im. Profesora Jerzego I. Skowrońskiego na najlepszą pracę dyplomową z zakresu elektrotechnologii, wysokich napięć lub materiałów elektrotechnicznych.

 

1. Cel Konkursu:

Rozwijanie nowoczesnej krajowej elektrotechnologii i materiałoznawstwa elektrotechnicznego dla uczczenia pamięci Profesora Jerzego I. Skowrońskiego, twórcy polskiej szkoły materiałoznawstwa elektrotechnicznego.

2. Uczestnictwo:

Pracę dyplomową do Konkursu może zgłosić absolwent wyższej uczelni, opiekun pracy dyplomowej, dziekan wydziału. Temat pracy dyplomowej powinien być związany z elektrotechnologią, materiałoznawstwem elektrotechnicznym lub techniką wysokich napięć.

Do Konkursu można zgłosić pracę dyplomową realizowaną w roku akademickim 2019/2020.

Przy zgłaszaniu udziału w Konkursie należy przedstawić:

  • pracę dyplomową, w wersji elektronicznej - przesłaną pocztą elektroniczną oraz wersję papierową przesłaną na adres podany poniżej,
  • opinie opiekuna i recenzenta o pracy dyplomowej,
  • w przypadku pracy zespołowej należy podać udział autorów w realizacji pracy,
  • ankietę wypełnioną przez dyplomanta lub zgłaszającego pracę (zał. nr 1),
  • Autorzy nagrodzonych prac zaproszeni zostaną do przedstawienia swoich wyników w dniu rozdania nagród. Data zostanie podana w późniejszym terminie.

 

3. Zgłaszanie prac:

Prace wraz z dokumentacją należy przesyłać w formie elektronicznej za pośrednictwem strony internetowej.

Link do ankiety:

https://forms.gle/ELvRiy92qfacWXHw9
(ze względu na przesył pliku, konieczne jest posiadanie konta na serwerze Gmail)

PKME przyjmuje zgłoszenia w terminie do 16 października 2020. 

Wstępnie uroczystość wręczenia nagród planowana jest na 10.12.2020. Wydarzenie to będzie jednym ze sposobów uczczenia 120. rocznicy urodzin prof. Jerzego I. Skowrońskiego. Obchody tego jubileuszu będą organizowane przez Wrocławski oddział SEP.

Dodatkowe informacje na stronie https://pkmesep.wixsite.com/pkme