Aktualności Aktualności

Zdobywamy granty

  • Konkurs NCN Miniatura I odbywa się w systemie ciągłym. Z kolejnej transzy też coś, jak to niegdyś określiłem – „skapnęło” dla naszego Wydziału – co czyni w minionym roku już niezły deszczyk. Tym razem dołożyła się do niego pani dr inż. Patrycja Szumała z Katedry Technologii Koloidów i Lipidów uzyskując grant (DEC-2017/01/X/ST4/01498) na badania pt. „Ocena transdermalnego transportu kolagenu i kwasu hialuronowego za pomocą nośników mikroemulsyjnych”. Przyznane środki finansowe to – dość typowo – 49 500 zł. Głównym celem badawczym jest ocena stopnia oraz kinetyki transportu przez skórę naturalnych polimerów, tj. kolagenu i kwasu hialuronowego (o niskiej i wysokiej masie cząsteczkowej), zdyspergowanych w układzie mikroemulsyjnym (ME),in vitro. Z uwagi na wysoką zdolność do solubilizacji składników trudno rozpuszczalnych w danym medium, termodynamiczną stabilność oraz wysokorozwiniętą powierzchnię międzyfazową, nośniki ME stanowią idealne układy przenoszenia leków, składników pokarmowych i innych, zapewniając ich kontrolowane uwalnianie i/lub transport do miejsca docelowego w organizmie. Zastosowanie jako składników aktywnych kolagenu i kwasu hialuronowego (powszechnie używane komponenty kosmetyków) pozwoli zatem na określenie podstaw przenikania również związków wielkocząsteczkowych, do danej warstwy skóry, których to informacji brakuje w literaturze naukowej. Ponadto, z uwagi na bezpośredni kontakt ME ze skórą oznaczony zostanie również profil toksyczności układu, w celu określenia podstawowego oddziaływania wszystkich jego składników na komórki skóry. Gratulujemy niewątpliwego osiągnięcia.
  • Do nieco innego kalibru należy projekt KORMON-INNOCHEM 2017, uzyskany przez PKN Orlen we współpracy z Katedrą Elektrochemii, Korozji i Inżynierii Materiałowej WCh PG. Grant o o akronimie KORMON (zapewne od „monitorowanie korozji”) uzyskano w ramach konkursu organizowanego przez NCBR pod nazwą INNOCHEM 2017. Obszar badawczy projektu obejmuje poznanie mechanizmów niszczenia instalacji petrochemiczno-rafineryjnych, określenie dynamiki wnikania wodoru, określenie wpływu wodoru na parametry wytrzymałościowe stali, a przede wszystkim opracowanie metody monitorowania stanu konstrukcji i obiektów instalacji rafineryjnych. W ramach projektu opracowany zostanie bezobsługowy system monitorowania korozyjno-wodorowego. System ten będzie wdrożony na instalacji krakingu katalitycznego FKK PKN ORLEN. Środki finansowe na ten cel to 1 980 000 PLN netto. Serdecznie gratulujemy zespołowi z KEKiIM z prof. K. Darowcickim na czele.