Aktualności Aktualności

Zjazd z okazji pięćdziesięciolecia uzyskania dyplomów

W tym roku upływa 50 lat od otrzymania dyplomów ukończenia studiów na Wydziale Chemicznym PG dla kolejnej grupy absolwentów. Ciekawostką jest, że faktycznie dotyczy to dwóch grup, a konkretnie to roczników 1963-1969 oraz 1964-1969 (niegdyś studia na naszym Wydziale trwały 11 semestrów). Spotkanie absolwentów rocznika 1969 zaplanowano na sobotę 25 maja br. Rozpocznie się o godzinie 11:00 spotkaniem dostojnych absolwentów z władzami Uczelni i Wydziału w Sali Senatu, podczas którego JM Rektor, w towarzystwie aktualnego Dziekana WCh i przedstawiciela Stowarzyszenia Absolwentów PG wręczy im dyplomy honorowe i pamiątkowe medale PG. Zaproszeni będą również nauczyciele akademiccy z „dawnych, dobrych czasów”, choć najczęściej – niestety – z grupy takowych niewielu pozostało. Obowiązkowo robione jest także wspólne pamiątkowe zdjęcie. Potem „Eureka” i … hulaj dusza do rana. Podziwiamy kondycję rocznika 1969 i życzymy absolwentom wesołej zabawy List komitetu organizacyjnego do potencjalnych zainteresowanych obecny jest tutaj.