Szereg Mocy Przeciwutleniającej
jako narzędzie pozwalające na racjonalne projektowanie
i ocenę właściwości prozdrowotnych żywności funkcjonalnej
zawierającej przeciwutleniające związki fitochemiczne

 

Kierownik Projektu: prof. dr hab. inż. Piotr Konieczka

Termin realizacji projektu: 27.05.2015-26.05.2020

Wnioskowana wysokość finansowania:  2 900 000,00 PLN

Umowa nr UMO-2014/14/A/ST4/00640